Doel

De Najaarsrapportage 2016 is de tweede voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. Via deze rapportage worden provinciale staten geïnformeerd over de financiële voortgang en de prognose van het jaarrekeningresultaat.