Leeswijzer

Vertrekpunt voor deze rapportage zijn de uitkomsten (realisatie) over de periode 1 januari tot en met 31 juli 2016*.
In hoofdstuk 2 vindt u de financiële samenvatting.
In hoofdstuk 3 staan de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten en in hoofdstuk 4 de bijstellingen op de programma’s.
Hoofdstuk 5 gaat over de algemene reserves.
In bijlage 1 staan de politiek relevante begrotingswijzigingen en in bijlage 2 de technische begrotingswijzigingen.
Bijlage 3 gaat over aanvullingen op de Staat van inkomensoverdrachten en bijlage 4 over wijzigingen van de kenmerken van twee reserves. De geactualiseerde Staat van activa staat in bijlage 5
Om de leesbaarheid te vergroten staan de bedragen in de financiële tabellen weergegeven in eenheden van € 1.000. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld.

Bedragen kunnen wel of niet voorafgegaan worden door een minteken. Bij geen minteken gaat het om lasten, uitgaven of nadelige verschillen. Bij wel een minteken gaat het om baten, inkomsten of voordelige verschillen.

* bedragen zijn incl. realisatie op de projecten, maar zonder de verplichtingen op de projecten.