Colofon

De Najaarsrapportage is een uitgave van:
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BB Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:
Afdeling Managementondersteuning