Gevolgen voor begrotingssaldo

Bovenstaande bijstellingen leveren per saldo een bijstelling op van € 696.000 (nadelig).


* na storting van € 552.000 en € 348.000 in de egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB.