Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling

Op dit programma zijn geen politiek relevante wijzigingen. Wel zijn er technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.