Gevolgen voor begrotingssaldo


De wijzigingen voor 2017 en verder worden in de begroting 2017 verwerkt.