Algemene reserve

Volgens de Kadernota 2016 was de stand € 27.3 mln. Dit is inclusief de mutaties uit de Jaarrekening 2015 en de Kadernota 2016. Bij de berekening in de kadernota “Egalisatie tussen begrotingsjaren” was echter een fout gemaakt waardoor er in 2016 minder beschikbaar was voor de egalisatie. Dit heeft echter geen gevolgen voor het totaal beeld.
Vanuit de Algemene reserve wordt een deel van het coalitieakkoord gefinancierd. Daarbij is afgesproken dat de Algemene Reserve minimaal een omvang moet hebben van € 10,0 mln.