Reserve weerstandsvermogen

Er zijn geen mutaties bij de reserve Weerstandsvermogen. De reserve Weerstandsvermogen is op voldoende niveau en overtreft op dit moment het benodigde weerstandvermogen.