Kenmerken BRU bestemmingsreserve BDU

 Criteria

Toelichting

Naam en nummer

93042: Reserve Rijksbijdrage BDU (BRU)

Soort

bestemmingsreserve

Instellingsdatum

Via begroting 2016, vastgesteld op 2 november 2015, PS2015PS11

Besluitvorming

Provinciale Staten

Nut en noodzaak

Bij het opheffen van de BRU per 1 januari 2015, is afgesproken dat de Provincie Utrecht de rechtsopvolger wordt. Hierbij is afgesproken dat de PU de uitvoering op zich neemt van het RUVV, UHL en concessies beheerder OV en regiotaxi wordt. Voor het Saldo dat na 2019 resteert wordt door de voormalige deelnemers aan het BRU een gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen. Om dit saldo te kunnen volgen en eventueel te kunnen afrekenen, wordt deze reserve gebruikt.

Functie

Egaliseren/sparen

Doel

Inzichtelijk en beschikbaar houden van de te ontvangen voormalige BDU inkomsten  tbv  de uitvoering van de door het voormalige BRU met de PU gemaakte afspraken.

Ambtelijk beheerder

Afdelingsmanager OV

Voeding

Via Provinciefonds; decentralisatie-uitkering Wegen en Vervoer

Plafond/streefbedrag

Niet bepaald

Minimumbedrag

Niet bepaald, mag niet negatief zijn.

Bestedingsplan

RUVV waaronder project UHL, concessies voormalig BRU.

Voorwaarden besteding

Ter dekking van de begroting voormalig BRU  

Looptijd

31 december 2019

Risico’s

Risico’s worden tot 2020 gedragen door de voormalige deelnemers aan het BRU

Bijzonderheden

Zie hierboven, kenmerken reserve Mobiliteitsprogramma.
Omdat de hekken nog aanwezig zijn tussen de provinciale gelden en de middelen van voorheen de BRU zijn er twee reserves. Het aandeel van het voormalige BRU wordt in deze reserve gestort, de BRU bestemmingsreserve BDU (rente).